}

Titus North Stateline (Working Interest)

NYT projekt


Titus Live Oak Creek (Working Interest)

To kilder med flere produktionszoner


Kapitalselskabet Titus Flavia XIV

Målrettet energiinvestering


Titus Rankin Field (Working Interest)

Solid økonomi med kun 30 USD pr. tønde olie


Titus Cantu (Working Interest)

To nyboringer med flere produktionszoner


Hvad bruges olie og naturgas til?

Olien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig.

Læs mere

Hør hvad investor siger

Hvordan oplever investor samarbejdet med Titus?

Hør hvad investor siger

Hvordan kontrolleres oliekilderne og hvad betyder det?