}

Kapitalselskabet Titus Flavia XV

Målrettet energiinvestering


Titus Thompson #1 (Working Interest)

NYT PROJEKT


Titus Mentone 3-1 and 3-2 (Working Interest)

Saltvands-injektionskilder med lav risiko


Kapitalselskabet Titus Julia XIV

Investering i energiindvinding


Titus North Stateline (Working Interest)

Ny boring med stort potentiale


Titus Rankin Field (Working Interest)

Solid økonomi med kun 30 USD pr. tønde olie


Titus Cantu (Working Interest)

To nyboringer med flere produktionszoner


Hvad bruges olie og naturgas til?

Olien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig.

Læs mere

Hør hvad investor siger

Hvordan oplever investor samarbejdet med Titus?

Hør hvad investor siger

Hvordan kontrolleres oliekilderne og hvad betyder det?