}

Kapitalselskabet Titus Flavia No 17

Investering i energiportefølje


Titus Reeves (Working Interest)

Projekt med afkast fra købstidspunktet


Titus Dyersdale Marshall (Working Interest)

fem nyboringer og flere produktionszoner


Titus Heinrich Hope (Working Interest)

En kilde i produktion og to nyboringer


Titus Rattlesnake Mound (Working Interest)

En kilde, nyboring


Titus Jeffress (Working Interest)

Naturgasprojekt, syv renoveringskilder


Kapitalselskabet Titus Liberty Multi Well

Igangværende produktion med muligheder


Hvad bruges olie og naturgas til?

Olien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig.

Læs mere

Hør hvad investor siger

Hvordan kontrolleres oliekilderne og hvad betyder det?