}

Titus Hawkins Ranch (Working Interest)

Nyt projekt med gode udvidelsesmuligheder


Titus Lavaca (Working Interest)

Ni-kilde projekt med naturgas produktion


Titus Throckmorton (Working Interest)

Tre-kilde projekt i lav dybde


Kapitalselskabet Titus Flavia No 18

Investering i energiportefølje


Titus Mulberry Canyon (Working Interest)

Nyboring i produktivt område


Titus Dyersdale Marshall (Working Interest)

fem nyboringer og flere produktionszoner


Hvad bruges olie og naturgas til?

Olien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig.

Læs mere

Hør hvad investor og bestyrelsesformand siger

Om investeringer i olie og naturgas, og samarbejdet med Titus

Hør hvad investor og bestyrelsesmedlem siger

Om naturgas og fremtiden