Læs mere

Investeringer i
Working Interest projekter

Du finder flere informationer i vores brochure
"OLIE og NATURGAS, værd at vide om investeringer i Working Interest – olie og naturgas".

Du kan også finde en kort intro til konceptet working interest her.