Opdeling af operatøransvar giver bedre struktur

I efteråret 2014 blev de to største aktionærer i Primrose Resources LLC, Miles Klepper og Paul Cothran, enige om at omdanne deres fælles virksomhed til to selvstændige enheder. For Titus betyder det, at Primrose Resources har overtaget operatøransvaret for de kilder, som er opkøbt gennem både Western Energy Group og Primrose Resources – dette gælder dog ikke for Titus Nona Mills Deep.


Miles Klepper og Paul Cothran er enige om, at opsplitningen i to fremtidige virksomheder og dermed en anden opdeling af operatøransvaret vil gavne begge parter og dermed også investorerne, fordi der bliver skabt en mere ensartet struktur fremover. Den sidste og endelige opdeling er gennemført med start pr. 1. februar 2015.

Fremover ser fordelingen sådan ud for de projekter, som Titus har ejerandele i:


Western Energy Group med ejer og direktør Poul Cothran har fremover ansvaret for følgende projekter, som Titus har ejerandele i:

  • Titus Dyersdale North Field
  • Titus AB Marshall
  • Titus Gulf Land Unit
  • Titus Nona Mills Deep

Primrose Resources, der i forbindelse med opdelingen har skiftet navn til Primrose Petroleum med Miles Klepper som direktør, har ansvaret for følgende projekter, som Titus har ejerandele i:

  • Titus Nona Mills
  • Titus South Hampton
  • Titus Doty-Jackson Field


Titus har fulgt virksomheds-opsplitningen nøje, og alt er forløbet både planmæssigt og korrekt. Eneste mindre udfordring har været, at der rent administrativt er sket en flytning af projektregnskaberne hos vores operatør, hvilket har betydet en forsinkelse af regnskabstal og afregninger. Det skal vi naturligvis beklage. Vi har dog en forventning om, at vores operatører nu er så langt i den administrative proces, at vi fremover kan overholde vores interne afregningstider i forhold til både vores investorer og samarbejdspartnere.

Kvartalsrapporterne for Titus Q1 2015 forventer vi at udsende inden for en uges tid.


Århus den 28. april 2015.