Operatør fortsætter forhandlingerne med BP

På vegne af investorerne i projektet Titus Doty-Jackson Field, har Titus givet vores operatør Primrose Petroleum, tidligere Primrose Resources, grønt lys til at fortsætte forhandlingerne med oliegiganten BP omkring de dybereliggende produktionszoner på leasen.

Hvis BP overtager indvindingsretten, betyder det i første omgang en mindre kompensation til projektets investorer. Hver investor med en ejerandel på 0,1 % vil få udbetalt et mindre beløb for en optionsperiode på ni måneder.
I løbet af de ni måneder vil BP foretage en række undersøgelser, og herefter vil olieselskabet tage stilling til, om de ønsker at overtage de produktionszoner, der ligger i 3.950-4.600 meters dybde. Såfremt overtagelsen bliver en realitet, vil hver investor med en ejerandel på 0,1 % igen modtage et beløb pr. ejerandel. Hertil kommer en fremtidig royalty i form af en procentandel af de fremtidige indtægter på den andel, som BP overtager. Vores operatør og BP forhandler stadig om den endelige procentandel.

Hos Titus ser vi det som en stor anerkendelse, at BP ønsker at undersøge produktionsmulighederne i et af vores projekter, og at det vil komme vores investorer økonomisk til gode. Når alle detaljer er på plads, og aftalen er endelig, vil vi naturligvis informere yderligere om resultatet.

I Titus Doty-Jackson Field projektet, som er et turn-key projekt med fem producerende kilder, indgår Yegua produktionszonen og ikke de dybereliggende produktionszoner. De dybereliggende produktionszoner som BP er interesseret i, vil i givet fald være et nyt projekt. De første fire kilder i Doty-Jakson feltet er renoverede, mens den femte og sidste kilde endnu ikke er klar til at blive sat i drift. Primrose Petroleum afventer at afregningsprisen på olie kommer op over 65 USD, før de kobler hele kildeprogrammet til.

Århus den 28. april 2015.