Forhandlingerne med BP
– hvordan gik det?

Titus Doty-Jackson Field projektet

BP har nu gennemført deres ”title due diligence” (juridisk gennemgang af, at skødeforholdet er på plads) og fundet, at alle forhold som forventet, er korrekt tinglyste på projektet.

Dermed er der nu åbnet op for, at parterne kan få afsluttet aftalen og underskrevet.

Når BP overtager indvindingsretten, betyder det i første omgang en kompensation til projektets investorer. Hver investor med en ejerandel på 0,10 % vil få udbetalt et engangsbeløb på i alt 151 USD for en optionsperiode på ni måneder. Vi forventer at modtage afregning for ovenstående snarest efter underskrift fra alle involverede parter og kompensationen bliver afregnet direkte til vores investorer ved Titus Q3 2015 kvartalsrapporterne.
                 
I løbet af de ni måneder, vil BP foretage en række undersøgelser. Herefter vil olieselskabet tage stilling til, om de ønsker at overtage de produktionszoner, der ligger i ca. 3.700-4.600 meters dybde. Disse produktionszoner er ikke en del af Titus Doty-Jackson Field projektet. Såfremt overtagelsen bliver en realitet, vil hver investor med en ejerandel på 0,10 % igen modtage et engangsbeløb på i alt cirka 400 USD pr. ejerandel.

 

Aarhus, den 30. juni 2015.