Derfor investerer Titus stort
i fremtidens energikilde

Naturgas er den reneste af de fossile brændstoffer, og da den samtidig er billigere end andre energikilder, bliver naturgassen vækstløberen i mange år frem. Det store fokus på at reducere CO2 har fået mange lande – bl.a. USA til i stigende omfang at anvende naturgas, og derfor er der et stort potentiale i at investere i netop denne energiform. Senest har Titus investeret i Titus Liberty Multi Well – et projekt, der blev fuldtegnet på kun 14 dage og som de seneste 12 måneder har haft en bruttoomsætning på 4,9 mio. USD, et positivt cash flow på 1,6 mio. USD og et rigtigt flot afkast på investeringen.

 

Energileverandør mange år frem
Naturgas er det hurtigst voksende fossile brændstof fremadrettet med en global stigning i naturgasforbruget på 1,5 % årligt. Den enorme vækst i mange dele af verden – især i Asien, betyder, at der er brug for enormt meget energi – også meget mere end de grønne energiformer kan levere de næste mange år. I alt forventes der en stigning i energiforbruget på 28 % fra nu og frem til 2040. Derfor må energiformerne supplere hinanden fremadrettet, og her spiller naturgassen en væsentlig rolle. Naturgassen er den anden mest anvendte energiressource efter olien med en stigning på 1,5 % årligt og forventes at udgøre i alt 26 % af verdens samlede energiforbrug i 2040.
 

I 2040 forventer eia (U.S. Energy Information Administration) en fordeling på brug af verdens energiformer fordelt således:

 

undefined

”Naturgassens popularitet skyldes dels, at det er den reneste og billigste af de fossile brændstoffer, men også at den har en langt lavere klimabelastning – og så, at der er rigeligt af den”, udtaler partner i Titus Lars Windfeld.

 

undefined

Stigning i udledning af CO2
Energirelaterede CO2-udledninger fra udviklede økonomier er faldet med ca. 3 % eller tæt på 400 millioner tons i løbet af de sidste fem år. Dette skyldes primært et fald i kulforbruget, som følge af hurtig vækst i vedvarende energikilder, brug af mere effektivt udstyr samt omstilling af kul til naturgas, især i USA og Storbritannien. USA alene har reduceret deres CO2 udslip med 14 % i perioden 2005-2017 primært gennem deres omstilling fra kul til naturgas, mod de gennemsnitlige 3 % på verdensplan i perioden.

 

Men verdens økonomiske vækst har senest betydet, at tallene ikke længere er faldende. Sidste år steg Europas udledning af CO2 med 1,5 %. Ifølge de seneste energidata er CO2-udledninger i Nordamerika, EU og udviklede økonomier i Asien steget. Som følge heraf forventer IEA  (International Energy Agency, Paris), at CO2-udledningerne i disse økonomier stiger med ca. 0,5 % i 2018. Samtidig har den økonomiske vækst betydet, at Kinas CO2 udslip er steget med 50 % og Indiens med 88 %. Den 4.12.2018, udtaler Dr. Faith Birol, IEA’s adm. direktør: ”Vores data viser, at CO2-udledningerne på trods af den stærke vækst i solceller og vind er begyndt at stige igen i udviklede økonomier, og det tydeliggør behovet for at udnytte enhver teknologi og energieffektivisering.”
 
 
Titus følger fremtiden
Titus har konstant øje på udviklingen i forhold til at reducere CO2-udledningen verden over. Lars Windfeld, Partner hos Titus udtaler: ”Hos Titus har vi et stort fokus på at understøtte den enorme og svære omstrukturering af verdens samlede energiforbrug og CO2-udledning. Efterspørgslen på naturgas vil stige markant og derfor investerer vi løbende. Vi ved, at naturgassen kan gøre en kæmpe forskel, som set i USA i perioden 2005 og frem til nu, og derfor har den vores store fokus. Senest har vi gennemført købet af Titus Liberty Multi Well, hvor naturgas indvindingen udgør mere end 60 % af produktionen, og vi håber allerede i det nye år at kunne præsentere et tilsvarende køb af en produktion, hvor naturgassen har en andel på ca. 80 % af den igangværende indvinding.”