Fremtidens energiformer
er et parløb

Vi kan ikke leve uden energi! Vi rejser, får flere og flere biler, bruger computere, transporterer varer på tværs af kontinenter, og har gang i en større maskinpark hver gang, vi går i køkkenet. Energiefterspørgslen er godt nok langsomt faldende i USA og Europa, hvor vi hele tiden bliver mere og mere bevidste om at spare, men i resten af verden er den større end nogensinde før. Og selvom grøn energi skal være fremtiden, kan udviklingen inden for denne energiform ikke følge med det stigende energiforbrug. Derfor må energiformerne – de nye og de traditionelle supplere hinanden mange år endnu.

 

Flere mennesker, stigende forbrug – mere energi

Mod år 2040 går vi på verdensplan fra at være 7 milliarder mennesker til at blive 9 milliarder. Samtidig bevæger befolkningen i Asien og Afrika sig ud af fattigdom og ind i middelklassen. Den øgede velstand betyder, at efterspørgslen efter energi stiger. Flere får bil, råd til at rejse og samhandlen øges. Bare Indiens energiforbrug vil være mere end fordoblet i 2040.

”I OECD-landene har vi haft mange år til at tænke grøn energi, men på verdensplan er man langt fra med. Udfordringen ligger i, at vi her i Danmark går rundt og tror, at verden er OECD-landene. Men størstedelen af væksten – den sker altså i en hel anden del af verden”, udtaler investeringsrådgiver Martin Robert Knudsen fra Titus.

 

undefined
Der er lang vej til grøn energi

”Grøn energi er fremtiden. Det skal det være, hvis vi vil tage vare på klimaet og den jord, vi har. Og med den store fokus på grøn energi, kan man godt få den opfattelse, at vi næsten er i mål. At vi lige om lidt kan undvære olie- og naturgas. Det kan vi ikke – ikke de næste mange år”, siger Martin Robert Knudsen og fortsætter: ”I Asien og Afrika overstiger forbruget langt, hvad den grønne energi kan levere. Og selvom vi forbruger mindre i Danmark er billedet det samme. Kun 42 % af vores elektricitet dækkes af vindenergi i dag. ”Det lyder af meget, men svarer i virkeligheden kun til 6 % af vores totale energiforbrug. Men hjulpet af norsk vandkraft og en fjernvarmesektor, der i stort omfang også er kommet over på vedvarende energi, er det realistisk, at vi i Danmark kan nå det ambitiøse mål om, at 30 % af energiforsyningen er fra vedvarende energikilder i 2030. På verdensplan er det dog stadig sådan, at olie og naturgas leverer mere end 50 % af energiforbruget, og vedvarende energikilder inklusive vandkraft leverer tilsammen 12 %.”

Udvikling og pris er stadig en udfordring

Så selvom målet er veldefineret og viljen i mange lande er stor, er der altså lang vej endnu. Kunne de vedvarende energikilder levere tilstrækkeligt med energi, ville det også stadigvæk være for dyrt. ”Staten mister indtægter, hvis alle gik over til solceller nu. Det har simpelthen ikke kunnet betale sig. Og selvom det bliver billigere og billigere, skal man jo være sikker på at denne energiform kan levere. Derfor er udfordringen fortsat at finde de bedste og mest lønsomme måder at lagre energi på. Hvis vi f.eks. gerne vil have alle til at køre i el-biler, så skal vi altså opfinde en mere effektiv batteriteknologi. Ja, det gælder transportområdet generelt – flytrafikken, skibe og lastbiler, som stadig i stort omfang anvender de traditionelle energiformer og er nødt til at gøre det, indtil både udvikling og pris inden for de nye energiformer kan følge med”, siger Martin Robert Knudsen.

 

undefined

”Så en af de største udfordringer ligger i, hvordan vi tror, at verden er indrettet og i hvilket tempo, vi tror, vi kan ændre den. Usikkerheden i prognoserne stiger selvfølgelig, når vi nærmer os 2040, men infrastruktur tager mange år at opbygge og udvide. Selvom der er godt gang i den grønne energi, tager det altså bare utrolig lang tid at gennemføre, og derfor vil der være et parløb mellem energiformerne mange år frem”, slutter Martin Robert Knudsen.