Læs kendelse her

Når du investerer privat

Investeringer i den amerikanske olie- og naturgasindustri bliver i Danmark beskattet som kapitalindkomst og kan som udgangspunkt ikke foretages gennem virksomhedsskatteordningen. SKAT anser indkomster og omkostninger i den amerikanske olie- og naturgasindustri som kapitalindkomst i medfør af personskattelovens §4, stk. 1, nr. 10. Vestre Landsret afsagde i 2012 en kendelse, der stadfæster denne opfattelse.