Naturgas er energileverandør mange år endnu

På verdensplan bliver vi flere og rigere. Det betyder, at vi globalt set forbruger mere og mere, mens energiefterspørgslen stiger. Og hvor skal al den energi så komme fra? Hvordan mættes verdens store behov? Svaret er, at energiformerne – de nye og de etablerede kommer til at supplere hinanden, men at den største stigning, målt i forbrug over de næste 10-15 år, vil være på naturgas. Naturgassen har nemlig ikke blot en langt lavere klimabelastning i forhold til andre fossile brændstoffer – der er også rigeligt af den.


Mindre forurening

Selvom energiefterspørgslen er svagt faldende i Europa, stiger den i Asien og Afrika. Og selvom mængden af sol- og vindenergi udvikles, vil olie og naturgas være de primære energikilder de næste mange år, fordi de grønne energiformer endnu ikke kan følge med det store forbrug. Asien vækster eksplosivt og på trods af, at man i en del asiatiske lande har gang i den grønne omstilling, er man også her klar over, at det tager lang tid, og at man har brug for naturgassen imens. Derfor investeres der kraftigt i naturgas både i USA og Asien. ” I World Energy Outlook 2017 bruger Det Internationale Energi Agentur (IEA) hele fire kapitler på naturgassen. Og det er der god grund til. Naturgassen bliver, som overgangsbrændsel vækstløberen de næste 20 år”, udtaler direktør i Titus Thomas Hansen.

 

undefined


Havnene klar til eksport

Udfordringen med naturgas har tidligere været, at det som gasart har været sværere at håndtere end kul og biomasse. Det gør, at naturgas de sidste årtier primært har været en lokal eller regional handelsvare. Det ændres dog i takt med, at havnene og flåden i USA geares til eksport af flydende naturgas (LNG). ”LNG bliver de kommende år USA’s største eksportfremstød til Kina, Indien, Afrika og Mellemamerika. I Kina alene er importen af naturgas i 2017 steget med 47 % kontra sidste år.
I 2018 vil USA have hele syv udskibningshavne klar til LNG-eksport og qua handelsaftalen mellem USA og Kina, forventer man, at handlen af naturgas vil stige 200 % over de næste fem år”, fortæller Thomas Hansen.

Rørledninger til Mexico

Mexico aftager store dele af den amerikanske naturgas gennem tre store pipelines fra Sydtexas. ”Mexico er storaftager af amerikansk naturgas, og derfor har vi flere projekter i Sydtexas – og nye på vej. Et af vores projekter er Titus Monte Christo Field, som ligger i Hidalgo County, Texas med en perfekt placering i forhold til de tre pipelines”, fortæller Thomas Hansen. Projektet Titus Monte Christo Field forventes i samarbejde med Cana at gå i endelig produktion efter nytår, og er stadig åbent for investorer.

 

Læs også JP’s artikel fra den 8.12.17 “Naturgas kan blive fremtidens brændstof” (bemærk artiklen er en betalingsartikel og kræver derfor abonnement).

https://finans.dk/indsigt/ECE10088292/energigiganter-naturgas-er-fremtidens-braendstof/