Artikel om japansk forskning, udgivet af oliegasdanmark

Naturgas er vejen mod
at nå klimamålene

Siden Parisaftalen i 2015 har der været et øget fokus på at nedsætte energiforbruget fra kul til mindre forurenende alternativer. Mange lande er enige om, at fremtiden er grøn, men vi må også konstatere, at langt fra hele verden deler vores mission, og at det vil tage mange år før de grønne energiformer alene kan løfte verdens enorme energiforbrug. Ny japansk forskning* understøtter, at naturgas er den bedste overgangsløsning mod den grønne energi, da naturgas i forhold til kul mindsker CO2-udslippet markant og kan løfte verdens store behov for energi mange år frem.  

 

Japansk forskning bekræfter

For et års tid siden satte japanske forskere sig for, at afklare, om omstillingen fra kul til naturgas i elektricitets-generering bidrager til at nå Parisaftalen temperaturnål. Både kul og naturgas udleder CO2 ved afbrænding, men forskningen bekræfter, at naturgas udleder ca. 50 % mindre CO2 end kul og samtidig udleder naturgas heller ikke en række af de partikler, som kul gør. Et kritikpunkt vedrørende anvendelse af naturgas, har været risikoen for metanlæk. Det japanske studie viser dog, at metan forsvinder meget hurtigere fra atmosfæren end CO2. Faktisk bekræfter den japanske seniorforsker Katsumasa Tanaka, at CO2 forbliver i atmosfæren i årtusinder, mens metan kun er der i årtier. Du kan læse hele artiklen om den japanske forskning klik på pdf'en ovenfor.

 

Kina er langt bagud

Middelklassen vokser i Asien og dermed også befolkningens forbrug og behov for mere energi. Selvom også Kina har fokus på klimaet halter landet alligevel langt bagefter. En norsk artikel** kunne fornylig fortælle, at der i dag er 987 kinesiske kulkraftværker i drift og kun 149 i EU.
I EU er der ingen planer om at bygge nye, hvorimod der de næste par år er planer om at opføre 121 nye kulkraftværker i Kina. I gennemsnit har et kinesisk kulkraftværk et CO2 udslip på 2,7 millioner ton CO2 årligt. Norges totale klimaudslip svarer til udslippet fra i alt 19 kinesiske kulkraftværker. Du kan læse hele den norske artikel her.

 

Titus leverer alternativet

Hos Titus hylder vi den grønne energi, men vi er samtidig specialister i olie og naturgas. Hvorfor? ”Svaret er, at vi kan se, at der mange år frem er brug for en overgangsenergi og et alternativ til kul. Det alternativ er naturgas – en energiform, som forurener langt mindre end kul, og som der er masser af. Derudover er alt infrastruktur på plads, og naturgassen er derfor både let at opbevare og distribuere. En investering i naturgas er dermed en attraktiv investering med gode muligheder for stabile afkast og derfor interessant for mange,” udtaler Jørgen Leschly Thorsted, direktør hos Titus.

 

Vil du vide mere om, hvordan du kan være med til at forsyne verden med naturgas, og dermed komme tættere på den grønne omstilling? Så kontakt os og hør meget mere om vores investeringsmuligheder.

 

*OLIE GAS Danmark
** Nettavisen.no