Hvem er Railroad Commission of Texas?

I USA har Working Interest siden slutningen af 1800-tallet været et af de mest foretrukne investeringsformer inden for olie og naturgas i USA. Working Interest er et investeringsprodukt, der giver indehaveren ret til en nettoandel af indtjeningen ved udnyttelse af et olie- og naturgasfelt. Railroad Commission of Texas sørger for en streng kontrol af olie- og naturgasfelterne i USA.

Thomas Hansen, direktør for Titus mener, at Railroad Commission of Texas (RRC) er en vigtig medspiller for Titus og vores investorer, når vi investerer i olie- og naturgas-felter i USA gennem Working Interest investeringer.

Thomas Hansen fortæller her lidt om, hvem Railroad Commission of Texas (RRC) er, og hvad de betyder for Titus og vores investorer?

”RRC blev grundlagt i 1891 og i 2016 er der registreret 190.000 boringer i staten Texas.

Texas er den stat i USA, hvor der er mest kontrol og gennemsigtighed i kontrollen af olie og naturgas. Det er den stat, hvor der er mest aktivitet, og hvor den statskontrollerede organisation Railroad Commission of Texas (RRC) har arbejdet og indhentet erfaring i længst tid.

RRC fører streng kontrol med hver eneste tønde olie, der bliver hentet op af jorden. Der sidder en måler ved hver tankanlæg ved kilden/kilderne og RRC sikrer, at den produktion, der aflæses og afhentes hos operatøren af en ekstern transportoperatør, stemmer overens med produktionstallene indberettet af operatøren selv.

Når lastbilerne afleverer olien på raffinaderiet, måles mængden endnu engang. Det vil sige, at der er to uafhængige indberetninger, der skal stemme overens.

Hvis operatørernes tal afviger, vil den statskontrollerede organisation RRC meget hurtigt opdage det, og operatøren kan få frataget sin licens, hvis han ikke kan redegøre for afvigelsen. Skulle dette ske, kan operatøren ikke få licensen igen.

RRC’s strenge kontrol af oliekilderne er også en sikkerhed for, at staten Texas får deres skatteindtægter. Staten Texas har en af de laveste skatter i USA. Alle operatører betaler 4,6 % i olie- og naturgas-skat af produktionen til staten Texas.

Derfor er det også vigtigt, at RRC er grundige, og det giver Titus og vores investorer en god og tryg sikkerhed for, at tingene kontrolleres korrekt” siger Thomas Hansen, direktør for Titus i Aarhus.

 

FAKTA om RRC

  • RRC hjælper med godkendelse til operatøren, om at få lov til at bore hos jordejeren. Dermed også godkendelse fra jordejeren. En sådan proces tager flere måneder (6-12 mdr.) før man får lov til at bore. Så RRC er meget omhyggelige.

  • RRC sikrer også, at de forskellige boringer ikke tager olie fra hinanden. Der må ikke bores for tæt på hinanden, og hvis der gives tilladelse, er det i to forskellige borezoner (dybde i undergrunden).

  • RRC vægter beskyttelse af miljøet og bevarelse af den individuelle ejendomsret til at være to af sine primære ansvarsområder. RRC har gennem sine medarbejdere, en lang og stolt tradition for service til både Texas og USA. Miljø og oliespild tænker RRC også på. De hjælper med at sikre, at drikkevandet ikke bliver forurenet og hvordan man undgår andre eventuelle gener.

 

Udtalelse fra SKAT

”Begrebet Working Interest var indtil 1995 et fuldstændig ukendt begreb i Europa, men er nu ved at udvikle sig til en af de mest attraktive investeringsformer i 90’erne. Dette skyldes ikke mindst, at olie- og naturgasproduktionen i USA er underlagt streng statslig kontrol, hvilket sikrer den enkelte investor mod ubehagelige overraskelser.

De olie- og naturgasfelter, hvori der i dag kan erhverves Working Interest, er typisk felter med et positivt cashflow, lang levetid og et potentiale for yderligere forøgelse af produktionen ved en optimering af det eksisterende produktionsudstyr.”

(Vestre landsret 9. januar 2012 SKM2012.17.VLR)
vedrørende skattemæssige forhold for Working Interest.


 

Interview med Christi Craddick, kommissær hos RRC
ttps://www.youtube.com/watch?v=mjQfue_anvg

Interview – RRC 125 år
https://www.youtube.com/watch?v=w_Gf_zfEUpk&feature=youtu.be