Sådan går du fra en negativ rente
til en positiv investering

Der var engang for ikke så længe siden, hvor velhavende bankkunder satte pengene i banken og så dem vokse. Den tid er forbi. Flere banker har indført, at velhavende kunder skal betale renter i stedet for at modtage dem. Derfor kigger mange kunder sig i øjeblikket omkring efter mere attraktive placeringer til deres formue. Flere og flere vælger at sætte deres penge i investeringer med løbende afkast – fx i olie og naturgas hos Titus.

Titus har et godt alternativ

For kunder med en formue betyder den negative rente helt konkret, at en kunde med fx 10 millioner kroner årligt skal betale 15.000 kroner for at have dem stående på kontoen. Det er ingen velhavende kunder interesseret i. Men negativ rente behøver ikke være et vilkår for dine investeringer. Hos Titus har vi et godt alternativ, der er positivt forrentet fra dag et.

”Udhuling af pengenes værdi har altid været formuens værste fjende. I mellemkrigstiden kostede et brød flere millioner den ene dag og en milliard den næste. Med en investering i netop olie og naturgas, der opfattes ”volatielt” får man en vigtig byggesten til formuen, der sikrer mod udhuling fra inflation pga. prisstigninger i olie og naturgas. I vores projekter har vi regnet ind, at man har tjent sin investering ind efter 5-10 år, og herefter får man et løbende afkast,” udtaler Jørgen Leschly Thorsted, direktør hos Titus. 

 

En stabil investering

I en verdensøkonomi, der efter finanskrisen har fået nye rammer, har vi fået øje for at diversifikationen på det globale marked har det svært. Hos nogle kunder vejer sikkerheden for pengene tungere end et afkast, men det ene behøver ikke at udelukke det andet.

”Olie og naturgas er en meget sikker løsning, hvis du går efter en stabil investering. Olieproduktionen er efterspurgt mange år frem, og her investerer du dine penge i et fysisk produkt, fremfor spekulation. Den seneste krise i Mellemøsten viser netop, hvor afhængig verden stadig er af olie, og at netop den amerikanske olie er en vigtig balancevægt for hele verdensøkonomien. Nogle køber ressourcer som fx guld og i samme kategori hører også olie og naturgas. Men hvis man fokuserer på, at afkastet er løbende og positivt, så slår olie og naturgas altså guldet på den lange bane,” siger Jørgen Leschly Thorsted, direktør hos Titus. 

 

Titus inviterer banken med om bordet

De fleste formuerådgivere foretrækker naturligt nok aktier og investeringsforeninger, men netop diversifikationen ved ”direkte investeringer” tiltrækker i stigende omfang de store private formuer (Family Offices). Titus spår, at flere og flere banker vil kunne se pointen i at samarbejde om at hjælpe fælles kunder med en attraktiv investering. ”Vi inviterer bankerne med i et samarbejde, det er klart! Det gavner kun vores kunder, at banken er behjælpelig, når der skal investeres, og vi tror nu også godt, at de fleste banker kan se det attraktive i, at være med om bordet,” slutter Jørgen Leschly Thorsted, direktør hos Titus. 

 

Vil du høre mere om, hvordan du får vendt en negativ rente til en positiv investering?
Kontakt Titus i dag og få en helt uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.