Yderst attraktiv investering
med igangværende produktion
og stor spredning – fuldtegnet
på bare 14 dage

Med Titus Liberty Multi Well har Titus fået en unik mulighed for at deltage i en spændende investering, som allerede har en flot produktion af olie og naturgas. På grund af strategiskift har et børsnoteret selskab valgt at sælge det veldokumenterede projekt, som har større potentiale end Titus hidtil har set.

Titus Liberty Multi Well, som ligger i Østtexas, består af 40 kilder, hvoraf 14 allerede har en flot produktion af både naturgas (60 %) og olie (40 %). Derudover er seks kilder i delvis produktion, og en række er i dag lukket ned med mulighed for genåbning for at øge det samlede udbytte.

Titus Liberty Multi Well viser dog allerede imponerende tal fra den nuværende produktion. Projektet har i de seneste 12 måneder haft en nettoomsætning på 3,7 mio. USD samt et positivt cash flow på 1,6 mio. USD, hvilket betyder et afkast på hele 25,7 % ift. investeringen.


Udførlig udviklingsplan med klar exit-strategi
Ved hjælp af projektets nuværende frie cash flow, er det planen at renovere et udpluk af de delvist producerende kilder, samt igen at idriftsætte 3-4 af de nedlukkede kilder. Operatøren har desuden lokaliseret hele 14 potentielle drill locations i området, hvor der kan laves nye boringer.

Efter renovering og udvidelse af projektet budgetterer operatøren og Titus med en mærkbar stigning i den samlede produktion samt i det allerede flotte afkast. Herefter har projektet en klart defineret exit-strategi indenfor 3-5 år.

Veldokumenteret projekt fra børsnoteret selskab
Titus og operatøren overtager Titus Liberty Multi Well fra et børsnoteret selskab fra Houston, som siden 1986 har haft fokus på at udvikle og optimere i olie- og naturgas-projekter i Texas og Wyoming. På grund af strategiskift sælger selskabet nu ud af deres ellers indbringende projekter.

At Titus Liberty Multi Well overtages fra et børsnoteret selskab, betyder at projektet er særdeles veldokumenteret. Udover et omfangsrigt materiale bestående af geologiske analyser fra leasen, overtager Titus og operatøren dét crew, der hidtil har arbejdet på boringerne, og som derfor bringer en enorm viden og indsigt med sig.


Erfaring og lokalkendskab
I tillæg til det overleverede materiale fra sælger, har vores operatør selv mere end 30 års erfaring inden for olie og naturgas-branchen, og har stort lokalkendskab i Liberty-området. Siden 2011 har han haft succes med at genåbne og renovere boringer fra de samme olie- og naturgaszoner – flere af disse projekter er blevet udviklet i samarbejde med Titus.

Vi køber os altså ind i et indbringende og veldokumenteret projekt, der allerede er i produktion, i et område, som operatøren anser som sit kerneområde.


Rig på fremtidens primære energikilde
Titus Liberty Multi Well producerer i dag hovedsageligt naturgas, som er den reneste af de fossile brændstoffer. Da den samtidig også er billigere end andre energikilder, betragtes naturgassen som fremtidens primære energikilde, og oplever derfor stigende efterspørgsel på globalt plan.

I Kina alene er importen af naturgas steget med 47 % fra 2016 til 2017 (kilde: www.iea.org) og landet er derfor en stor aftager af flydende naturgas (LNG) fra USA. LNG (Liquified Natural Gas) bliver derfor i de kommende år USA’s største eksportfremstød til blandt andet Kina, Indien, Afrika og Mellemamerika, hvorfor havnene og flåden i USA nu gøres klar til at øge eksporten.

Med sin beliggenhed, tæt på den Mexicanske Golf, er Titus Liberty Multi Well, perfekt placeret i forhold til det forestående boom i LNG-handlen.

Titus Liberty Multi Well prospektet kan downloades her


Kontakt direktør Thomas Hansen for yderligere information på tlf. 20 99 04 97 eller thh@titus.dk.