Titus' strategi
beviste sit værd under krisen

Olie- og naturgasbranchen har befundet sig i en boble efter olieprisernes fald i 2014.
I 2016 kom der endelig hul på boblen, og i dag er både priser og optimisme stigende. At en hel industri nærmest går i stå har naturligvis også haft indflydelse på Titus’ projekter – hvoraf flere i perioden har kørt på lavt blus. Her viste vores strategi, der bygger på, at operatøren selv er medinvestor, sit værd. Vores operatører har været påpasselige med nye projekter og investeringer under krisen, hvor de har afventet udviklingen og er nu, hvor vi er gennem krisen, topmotiverede for at få gang i hjulene igen.


Go’ strategi

Under hele krisen har Titus’ strategi omkring kun at arbejde sammen med anerkendte operatører, der ligesom Titus selv investerer i projekterne, vist sig at være en ekstra sikkerhed for vores investorer. Operatørernes engagement og vilje omkring et projekt har vist sig at være langt højere, når de selv er medinvestorer. Intet projekt bliver glemt, når en operatør selv er økonomisk involveret, og det har vist sig at være en god strategi – især under en krise.


Ingen store armbevægelser

En af de Titus-projekter, der har kørt på lavt blus gennem krisen er Titus Dyersdale North Field i Harrys County, Texas. Her har operatøren Western Energy Group, som har mere end 30 års erfaring inden for olie- og naturgasbranchen været afventende, indtil de var sikre på, at både deres og investorernes investeringer ville give afkast. I dag er alle fire kilder i fuld produktion.


Samme strategi gjorde sig gældende for Titus South Hampton i Harding County, Texas, hvor man også har sparet på de store armbevægelser. Her overtog operatøren i december 2015 projektet, hvorefter de kiggede på forbedringsmulighederne og først åbnede en ny kilde, da de var sikre på, at der var råd til forbedringer og penge at tjene.


Lave omkostninger

Eksemplerne fra Titus Dyersdale North Field og Titus South Hampton er meget kendetegnende for den måde vores operatører har ageret på under olieprisens dyk. Man har over hele linjen holdt omkostningerne nede og ikke satset for stort. Samtidig er alle serviceomkostninger gået ned – dvs. leje af rigs, generatorer og arbejdskraft, hvilket branchen nu, hvor hjulene er godt i gang igen, stadig nyder godt af.

 
I JP den 17. juni udtaler seniorøkonom hos Wells Fargo Mark Vitner:
”De seneste data fra The Bureau of Economic Analysis for 4. kvartal 2016 viser, at samtlige stater i USA for første gang siden 2005 oplever økonomisk vækst. Det økonomiske opsving kan derfor siges at være bredt funderet, og det bæres ikke mindst af det øgede aktivitetsniveau i olie- og gasindustrien, hvilket har løftet adskillige stater ud af stagnation.”
Kilde: JP