Verden har brug for naturgas

Vi skal tage vare på klimaet og på den jord, vi har. Det mener vi også hos Titus. Men fordi, der er så stor, især europæisk, fokus på grøn energi kan mange foranlediges til at tro, at verden helt kan undvære olie- og naturgas. Det kan den ikke! Energiformerne skal supplere hinanden for at dække verdens stigende behov, og her spiller ikke mindst naturgassen en meget vigtig rolle – også i fremtiden.


Mange prognoser forudsiger, at den største stigning, målt i forbrug, over de næste 10-15 år vil være naturgas. Det skyldes bl.a., at man i USA udfaser kul til produktion af elektricitet og i stedet anvender naturgas, som både er mere miljøvenlig og billigere. Naturgas er den reneste af alle fossile brændstoffer, og verdens naturgasressourcer er så store, at man ikke skal være bange for at løbe tør. Mange steder supplerer energiformerne hinanden – f.eks. i Nevada, hvor vandet i verdens største solenergianlæg naturligvis varmes af solen, men forvarmes af naturgas.


Direkte pipeline til Mexico
I USA er man langt fremme, når det gælder udnyttelsen af naturgas og her udbyder Titus flere spændende projekter bl.a. projektet Titus Monte Christo Field, beliggende i Hidalgo County, Texas.
Her har operatøren mange års erfaring inden for olie- og naturgasbranchen. Selskabets ledelse har gennemført mere end 800 olie- og naturgasrenoveringer, samt nyboringer og genåbninger af tidligere producerende kilder. Projektet ligger i et område med tre pipelines til Mexico – og med nabolandets stigende forbrug af naturgas, er placeringen af Titus Monte Christo Field helt perfekt.


I en artikel i JP den 17. juni udtaler seniorøkonom Somjita Mitra:

”Naturgas svarer nu for to tredjedele af el-produktionen i Californien, og den permanente lukning af San Onofre-atomkraftværket mellem Los Angeles og San Diego har øget afhængigheden af naturgas. Man skulle tro, at solenergi ville kunne få en stor rolle i el-produktionen i den gyldne stat, men når det gælder prisen pr. produceret kilowatt-time, kan solenergianlæg endnu ikke konkurrere med naturgas.”
Kilde: JP


Havnene klar til Kina

Med den nye handelsaftale mellem USA og Kina, der bl.a. tillader USA at eksportere flydende naturgas (LNG) til Kina, mærkes den stigende efterspørgsel allerede. USA har for længst haft sine havne klar til denne type eksport, og det forventes at handlen af naturgas vil stige 200 % over de næste fem år. Efterspørgslen efter naturgassen er altså markant stigende og vil fortsat være det – mange år frem.