Hvad bruges olie og naturgas til?

Efterspørgslen efter olie og naturgas stiger


Olie og naturgas spiller en væsentlig rolle i den verden, som vi kender i dag, og efterspørgslen stiger støt. Olie bliver anvendt som energikilde til opvarmning og som brændstof til biler, fly og skibe, og den er fast ingrediens i mange af de produkter, som vi er afhængige af i vores hverdag: medicin, parfume, plastvarer, makeup og meget mere.


På grund af den store anvendelighed, spiller olie en afgørende rolle for økonomierne i både de industrialiserede lande, i udviklingslandene og på emerging markets som Kina, Indien og Brasilien. Afhængigheden af olie er altså både en drivkraft for verdensøkonomien og en indikator for økonomisk sundhed i en lang række lande.


Tal fra den uafhængige organisation IEA, International Energy Agency, viser, at det globale forbrug af olie vil stige fra de nuværende 98 mio. tønder om dagen til 102 mio. tønder om dagen frem mod 2020. Det betyder, at efterspørgslen efter olie vil stige med 13 procent. I samme periode vil efterspørgslen på naturgas stige med op imod 48 procent. Efterspørgslen vil først og fremmest komme fra Asien og Mellemøsten, viser analyserne.


Eksperter er enige om, at olie de næste 30 år stadig vil være den primære energiressource i verden. De er også enige om, at 55 procent af den globale energiforsyning fortsat vil være afhængig af olie og naturgas i 2040. Øget velstand og stigende befolkningstal er de primære årsager til, at efterspørgslen efter olie stiger. Flere mennesker og en større og stærkere middelklasse i lande som Kina og Indien vil betyde flere biler, fly og andre transportformer, der er afhængige af olien. IEA forudser, at olieforbruget alene til transportsektoren vil stige med 25 procent frem til 2035, hvilket svarer til, at seks ud af ti tønder olie dermed vil gå til transport.