Læs mere om kapitalselskaber

Kapitalselskaber

Spred risikoen og invester i kapitalselskaber via frie midler, selskabsmidler eller pensionsmidler

Investorer, der gå efter maksimal risikospredning, har hos Titus mulighed for at investere i olie og naturgas ved at give tilsagn om at medvirke til at stifte et kapitalselskab. Det kan være enten et aktie- eller et anpartsselskab. Der er stadig tale om investering i Working Interest, men det sker i puljer ved, at flere investorer giver tilsagn hver for sig, og herefter går sammen med Titus om et fælles investeringsprojekt i selskabsform.


Investeringerne, der sker på baggrund af tilsagn og herefter stiftelse af et kapitalselskab i fællesskab med andre investorer, er kendetegnet ved en stor risikospredning. Spredningen er stor, fordi volumen i den slags investeringer ofte er tilsvarende stor. Titus er altid selv medstifter af de kapitalselskaber og er altså investor på lige fod med de øvrige medinvestorer. Vi udbyder løbende nye projekter, der baserer sig på tilsagn om stiftelse af unoterede kapitalselskaber. Find de nyeste projekter her www.titus.dk/da/projekter-til-salg/


Ligesom de øvrige investeringsprodukter, som Titus udbyder, følger investeringerne i kapitalselskaber en konservativ investeringsstrategi. Den giver investorerne adgang til et højt og stabilt afkast i kombination med en optimal risikospredning.

 

Investeringsplanen bag Titus udbud af investeringer i kapitalselskaber er bygget op om følgende punkter:

Risikospredning
Større sikkerhed og større spredning fordi der investeres i puljer

Gennemsigtig risikoprofil
Der indgår ingen lån eller andre gearinger i investeringerne

Både Titus og den lokale operatør investerer selv
Risikoen er altså lige så stor for Titus og operatøren som for de øvrige medvirkende investorer

Ejerskabsbeviser
Alle stiftede kapitalselskaber modtager notarpåtegnet ejerskabsbevis på de jordlodder, som investeringen omhandler

Konservativ budgettering
En afbalanceret risikoprofil og konservative budgetter er grundlaget for alle Titus’ investeringer.

 

Investeringsstrategi

 • Vi investerer kun i indvindinger, der er placeret i udviklede områder med beviste store forekomster af olie og naturgas
 • Vi investerer i videst muligt omfang i flere kilder på samme jordlod
 • Vi investerer i jordlodder med forskellige boredybder og produktionszoner
 • Vi investerer altid hos flere forskellige operatører
 • Vi investerer i både renoveringsprojekter og projekter med nyboringer
 • Vi investerer altid i kilder med differentieret indvindingsteknologi – både vertikalt og horisontalt
 • Vi reinvesterer løbende en del af årets afkast. Derved udbygger vi den afkastgivende volume, så risikospredningen bliver yderligere øget.

 

I Danmark er der tre forskellige måder at investere i kapitalselskaber på. Det kan ske via:

 • Investering via frie midler
 • Investering via selskabsmidler
 • Investering via pensionsmidler

 

Kontakt vores rådgivere for at høre mere om de forskellige investeringsformer og om, hvordan du giver tilsagn om at medvirke til at stifte et kapitalselskab.

 

Særligt om investering i kapitalselskaber via selskabsmidler i Danmark

Er ejerandelen i en investering i kapitalselskaber via selskabsmidler på minimum 10 procent, er avancen skattefri ved salg af porteføljen. Dette har været gældende siden en lovændring på området i januar 2013.


Særligt om investering i kapitalselskaber via pensionsmidler i Danmark

Siden 2006 har det været muligt at investere opsparede pensionsmidler i unoterede kapitalselskaber. For at gøre brug af denne mulighed, skal nedenstående betingelser være opfyldte:

 • Der kan kun investeres for pensionsmidler, der er placeret i ratepensions- og kapitalpensionsdepoter. Pensionsmidler, der er placeret i liv-rente-ordninger kan ikke anvendes
 • De aktier og anparter, der bliver investeret i, skal være udstedt af et selskab, der hører hjemme i et EU/EØS-land. Det vil sige i et af de 28 EU-lande eller i Norge, Island eller Liechtenstein
 • Ejerandelen i det pågældende selskab skal udgøre mindre end 25 procent af aktie- eller anpartskapitalen
 • Investeringen skal minimum udgøre 100.000 DKK og må ikke udgøre mere end:

  1. For pensionsdepoter på mellem 500.000 DKK og 2.000.000 DKK. Højst 20 %
  2. For pensionsdepoter på mellem 2.000.000 DKK og 4.000.000 DKK. Højst 50 %
  3. For pensionsdepoter fra 4.000.000 DKK og opad. Højst 75 %

 

Pensionsdepoter med en værdi på under 500.000 DKK kan altså ikke anvendes til investering i unoterede kapitalselskaber.

Herunder følger en række eksempler på, hvor stor investeringen må være i forhold til størrelsen på pensionsdepotet.

undefined

Kontakt en af vores rådgivere for at høre mere om investering i kapitalselskaber via pensionsmidler.

 

Sådan er processen

Ønsker du at deltage i en af Titus’ investeringsmuligheder er vi klar til at hjælpe dig videre:

 • Titus indhenter tilsagnserklæringer fra alle potentielle investorer, der ønsker at medvirke ved stiftelsen af et kapitalselskab, som investerer i Working Interest
 • Når du giver dit tilsagn, bestemmer du som investor altid selv, om du ønsker at anvende frie midler, selskabsmidler eller pensionsmidler
 • Når de nødvendige tilsagn til at stifte et kapitalselskab er afgivet, indbetaler investorerne det afgivne tilsagnsbeløb til det advokatfirma, der står for projektet. Hos advokatfirmaet står beløbet på en klientkonto, som først bliver frigivet, når selskabet bliver stiftet
 • Advokaten stifter kapitalselskabet, og du får efterfølgende tilsendt en ejerbog, vedtægter og andre relevante dokumenter på det nystiftede kapitalselskab
 • Det nystiftede kapitalselskab får nedsat en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer findes blandt de stiftende parter, mens direktionen består af repræsentanter fra Titus.

De kapitalselskaber, der allerede nu er stiftet med Titus som medstifter- og ejer, er alle stiftet med en samlet kapital på ca. 2-5 mio. DKK.