Læs mere om Working Interest

Working Interest

Bliv medejer af olie- og naturgasfelter i USA

Working Interest er et gennemprøvet og velkendt investeringskoncept, der giver ejeren ret til en nettoandel af den indtjening, som indvinding af olie og naturgas i et afgrænset geografisk område giver. Working Interest er altså et ejerskab af et eller flere olie- eller naturgasfelter. Siden 1930’erne har Working Interest været den foretrukne investeringsform inden for olie og naturgas i USA.


I USA er det den enkelte grundejer, der ejer rettighederne til jorden og mineralerne i undergrunden i modsætning til i Danmark, hvor undergrunden tilhører staten. Det betyder, at ejerskabet ikke begrænser sig til den enkelte jordlod – også kaldet lease – men altså også gælder den olie og naturgas, der befinder sig i undergrunden.


I USA har flere end fire millioner mennesker Working Interest i amerikanske olie- og naturgasfelter, og produktionen er underlagt en streng, statslig kontrol, som sikrer investorerne.


Langt hovedparten af olieproduktionen i USA bliver varetaget af lokale operatører, der ofte ikke selv kan finansiere projekterne fuldt ud. Derfor bliver investorer indbudt til at deltage i projekterne i form af Working Interest og på den måde hjælpe med finansieringen.


Der indgår ikke banklån eller ekstern finansiering i projekterne - det er altså den indbetalte egenkapital, der danner økonomisk fundament for projekterne.


De oliekilder, der finansieres via Working Interest bliver registreret hos Railroad Commission of Texas. Det betyder, at investorerne selv kan følge med i udviklingen af kilden. Læs mere på www.rrc.state.tx.us 

 

Der er tre forskellige måder at investere i Working Interest på. Du kan:

  • Investere via frie midler
  • Investere via selskabsmidler
  • Stifte et amerikansk selskab

 

Kontakt en af vores rådgivere for at høre mere om de forskellige investeringsformer.