Kapitalselskabet Titus Flavia No 18

Titus har hermed fornøjelsen af at invitere investorer med i stiftelsen af kapitalselskabet Titus Flavia No 18. Selskabet investerer i nogle af verdens mest efterspurgte råvarer: olie og naturgas, og investeringen har et stort indtjeningspotentiale. Titus Flavia No 18 er bygget op om Titus’ velkendte og afbalancerede risikoprofil og investeringsstrategi, som giver investorerne en høj grad af sikkerhed.


I samarbejde med operatøren og Titus er formålet med at søge tilsagn til stiftelsen af kapitalselskabet Titus Flavia No 18 at sikre investorerne et højt og stabilt afkast kombineret med en minimering af risici. Titus vælger altid den investeringsstrategi, der giver den højeste grad af sikkerhed for investorerne. Titus Flavia No 18 giver investorerne mulighed for at anvende frie midler, selskabsmidler eller opsparede pensionsmidler til at finansiere den investering, der er givet tilsagn om.

 undefined